miércoles, 11 de abril de 2012


As TICS e a ORIENTACIÓN
Benito Echevarría Samanes nun artigo publicado na web (educaweb 09/02/2009) fálanos do dualismo TIC- TAC na tarefa orientadora. Amosa á importancia das TICs na orientación apostando polo futuro, pola competencia do profesional da orientación, polo saber facer utillizando as novas tecnoloxías pero sen olvidar a esencia da orientación , sen olvidar o TAC, é dicir a:- Toma de decisións- Acordes ao potencial e proxecto vital de cada persona- Contrastadas coas oportunidades formativas, laborais e sociais.

No hay comentarios:

Publicar un comentario