jueves, 22 de marzo de 2012

O Blog como ferramenta da Orientación

O Blog como ferramenta da Orientación
Carmen Fernández Martinez no seu artigo " O blog como ferramenta da Orientación" nos fala da importancia das Tics no mundo da educación como unha ferramenta para achegarnos as familias e ao alumnado. Dende o seu blog Orientagades aloxado en WordPress fai unha análise do mesmo dende o seu comenzo ata o de agora e fundamentalmente resalta a enorme satisfacción personal que lle produce .
O uso do blog pretende fundamentalmente incorporar as TIC á labor orientadora. O noso papel é facilitar ao alumnado as ferramientas necesarias para que poida realizar o seu proceso de toma de decisiones. Neste sentido e dentro do ámbito das competencias básicas, convírtese nun instrumento para o desenvolvemento da competencia dixital e do tratamiento da información.
Unha das ventaxas do blog es a de poder resolver dudas puntuais sen a necesidade de concertar unha entrevista.
Un segundo obxetivo é o de recopilar recursos, webs, ferramientas para a formación, materias, etc. relacionados coa orientación e co mundo da educación en xeral.
En terceiro lugar, pretende proporcionar aos titores e ao profesorado en xeral materiales de utilidade para a acción titorial : técnicas de estudo, titorías interactivas, guías sobre ciberbullying, redes sociais, anorexia, materiais das probas de diagnóstico, educación en valores, para a convivencia.
Tamén nos fala da estructura do blog: Como en todos os blogs a información está estructurada en Categorías e Etiquetas. Páxinas estáticas con temas de interese para os usuarios
Tamén podemos atopar enlaces a portales e temas web do noso interese.
Conclusión:
As TICs chegaron con forza ao mundo da educación, e unha tarefa na que todos os profesionais debemos poñernos ao dia para mellorar no noso traballo e concretamente no dos orientadores, xa que unha parte moi importante do noso traballo e a de proporcionar información ao alumnado, familias e resto da comunidade educativa e, que mellor manera de facelo que dende un blog no que todos teñan acceso a información e aos constantes cambios da mesma.

No hay comentarios:

Publicar un comentario